Geplaatst om 04:00 op 26 september 2019 door Tussendoor

Indexering bedragen kindgebonden budget

In het voorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren is geregeld dat per 2020 eenmalig het kindgebonden budget niet wordt geïndexeerd. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu een wetsvoorstel ingediend dat de niet-indexering ongedaan maakt. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen zal het kindgebonden budget wel worden geïndexeerd per 1 januari 2020.

Toeslagen van Anema

08 augustus 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met lees meer

03 januari 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag