Geplaatst om 04:00 op 26 september 2019 door Tussendoor

Kamervragen publicatie omvang nabestaandenpensioen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over plannen voor het nabestaandenpensioen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een krantenbericht, waarin melding wordt gemaakt van een nabestaandenpensioen ter hoogte van vijf jaarsalarissen, die uitgekeerd worden na overlijden van de deelnemer aan een pensioenregeling.

De Stichting van de Arbeid werkt samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars aan een advies over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen. Deze partijen werken samen omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. De vormgeving van het nabestaandenpensioen heeft grote gevolgen voor de uitvoering van de pensioenregeling.

De minister acht het verstandig om het advies van de Stichting van de Arbeid samen met de Pensioenfederatie en het Verbond af te wachten voordat hij inhoudelijk reageert. Het advies wordt in de loop van het najaar verwacht. De minister zal het advies bestuderen en voorzien van een kabinetsreactie.

Sociale verzekeringen van Anema

12 september 2019

De WW definieert als werknemer de natuurlijke persoon, die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet lees meer

10 december 2020

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag