Geplaatst om 04:00 op 26 september 2019 door Tussendoor

Onderzoek aanpassing partnerbegrip toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar aanpassing van het partnerbegrip voor de toeslagen laat doen. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport, waarin melding wordt gemaakt van situaties waarin het verlies van toeslagen als gevolg van het kwalificeren van partner niet te rechtvaardigen is. Het betreft samenwonende ongehuwden met een niet-gemeenschappelijk minderjarig kind en gehuwden die noodgedwongen niet kunnen samenwonen. In het rapport zijn enkele concrete aanbevelingen voor aanpassing van wet- en regelgeving opgenomen.

Toeslagen van Anema

11 juni 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum lees meer

08 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag