Geplaatst om 04:00 op 26 september 2019 door Tussendoor

Onderzoek aanpassing partnerbegrip toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar aanpassing van het partnerbegrip voor de toeslagen laat doen. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport, waarin melding wordt gemaakt van situaties waarin het verlies van toeslagen als gevolg van het kwalificeren van partner niet te rechtvaardigen is. Het betreft samenwonende ongehuwden met een niet-gemeenschappelijk minderjarig kind en gehuwden die noodgedwongen niet kunnen samenwonen. In het rapport zijn enkele concrete aanbevelingen voor aanpassing van wet- en regelgeving opgenomen.

Toeslagen van Anema

27 mei 2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar lees meer

28 februari 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag