Geplaatst om 04:00 op 26 september 2019 door Tussendoor

Onderzoek aanpassing partnerbegrip toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar aanpassing van het partnerbegrip voor de toeslagen laat doen. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport, waarin melding wordt gemaakt van situaties waarin het verlies van toeslagen als gevolg van het kwalificeren van partner niet te rechtvaardigen is. Het betreft samenwonende ongehuwden met een niet-gemeenschappelijk minderjarig kind en gehuwden die noodgedwongen niet kunnen samenwonen. In het rapport zijn enkele concrete aanbevelingen voor aanpassing van wet- en regelgeving opgenomen.

Toeslagen van Anema

03 januari 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per lees meer

10 december 2020

De regeling, waarmee de bedragen voor het kindgebonden budget voor het jaar 2021 zijn vastgesteld, lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag