Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2019 door Tussendoor

Aanpassing besluit loonbegrip

De Wet arbeidsmarkt in balans regelt met ingang van 1 januari 2020 dat het recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in plaats van op het moment dat een arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd. Dit betekent dat ook bij arbeidsovereenkomsten met een hele korte looptijd, die beëindigd worden op initiatief van de werkgever, een transitievergoeding verschuldigd is. De aanpassing van de wet heeft gevolgen voor het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. In dat besluit is opgenomen op welke wijze het loon voor de transitievergoeding berekend moet worden. Het besluit wordt per 1 januari in die zin gewijzigd dat het loon per maand ook voor zeer korte contracten berekend kan worden.

Arbeidsrecht van Anema

05 december 2019

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken lees meer

18 juni 2020

De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de kantonrechter alleen worden ontbonden als daar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag