Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2019 door Tussendoor

Moties arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer heeft in een overleg over het arbeidsmarktbeleid een aantal moties aangenomen. Het betreft moties over de voorbereiding op verstoringen door een no-dealbrexit, het opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel in de uitzendbranche, het doen van onderzoek naar draagvlak voor geblokkeerde rekeningen bij uitzendbureaus, de handhaving bij kwaadwillendheid en borgen dat het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijft staan.

Moties over gelijke of hogere tarieven voor het inschakelen van een zzp'er, het beschermen van het sociale stelsel, hogere minimumtarieven voor zzp'ers, een integrale aanpak van de positie van 55-plussers en het monitoren van het beleid voor 55- tot 67-jarigen zijn verworpen.

Moties over het invoeren van een zelfstandigenverklaring bij een tarief van €75 en hoger en het invoeren van een minimumtarief voor zzp'ers op basis van het minimumloon zijn aangehouden.

Arbeidsrecht van Anema

12 mei 2021

In verband met de coronapandemie trof een werkgever drie maatregelen inzake de arbeidsvoorwaarden lees meer

05 juni 2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag