Geplaatst om 04:00 op 10 oktober 2019 door Tussendoor

Aanpassing Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) voorziet in een inkomensvoorziening voor werknemers die op of na hun 60e levensjaar werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden. De IOW biedt personen die een WW- of een WGA-uitkering ontvangen inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau (zonder partner- en vermogenstoets) na afloop van de WW- of loongerelateerde WGA-uitkering tot de AOW-leeftijd.

De IOW is ingevoerd op 1 december 2009 in verband met de slechte arbeidsmarktpositie van oudere werklozen. De regeling is tijdelijk, waardoor er vanaf 2022 geen nieuwe instroom meer zou zijn. In het regeerakkoord is afgesproken de regeling te verlengen tot 1 januari 2024 als uiterste datum waarop een werknemer recht moet krijgen op een WW- of WGA-uitkering. Gelet op de maximale duur van de WW-uitkering van 24 maanden eindigt de instroom in de IOW per 1 januari 2026. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De leeftijdsgrens voor de IOW wordt ten opzichte van de huidige regeling verhoogd tot 60 jaar en 4 maanden.

Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht voor personen van 60 jaar of ouder die voor 1 januari 2020 zijn ingestroomd in de WW of voor wie het recht op een WGA-uitkering voor die datum is ontstaan. Het overgangsrecht is zodanig vormgegeven dat de personen die vóór de inwerkingtreding van deze wet 60 jaar of ouder, maar nog geen 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn, ook na 1 januari 2020 recht hebben op een IOW-uitkering.

Sociale verzekeringen van Anema

22 december 2022

Op 1 juli 2022 is het coronabeleid van de SVB be√čindigd. Tot 1 juli 2023 geldt een overgangsperiode lees meer

03 november 2022

De no-riskbepaling in de Ziektewet (ZW) is bedoeld om werkgevers te stimuleren om gedeeltelijk lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag