Geplaatst om 04:00 op 10 oktober 2019 door Tussendoor

Anw-uitkering eindigt van rechtswege

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder omstandigheden recht op een uitkering. De nabestaandenuitkering eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder pensioengerechtigde leeftijd verstaat de Anw de leeftijd waarop iemand volgens de AOW recht heeft op een uitkering. Volgens de Centrale Raad van Beroep mag de Sociale Verzekeringsbank een Anw-uitkering stopzetten op het moment waarop de nabestaande de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De Anw-uitkering hoeft niet door te lopen omdat de nabestaande nog geen aanvraag om een AOW-pensioen te ontvangen heeft ingediend.

Sociale verzekeringen van Anema

12 maart 2020

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een lees meer

23 mei 2018

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering uit een sociale verzekering wordt lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag