Geplaatst om 04:00 op 10 oktober 2019 door Tussendoor

Anw-uitkering eindigt van rechtswege

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder omstandigheden recht op een uitkering. De nabestaandenuitkering eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder pensioengerechtigde leeftijd verstaat de Anw de leeftijd waarop iemand volgens de AOW recht heeft op een uitkering. Volgens de Centrale Raad van Beroep mag de Sociale Verzekeringsbank een Anw-uitkering stopzetten op het moment waarop de nabestaande de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De Anw-uitkering hoeft niet door te lopen omdat de nabestaande nog geen aanvraag om een AOW-pensioen te ontvangen heeft ingediend.

Sociale verzekeringen van Anema

07 september 2017

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 lees meer

30 augustus 2017

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag