Geplaatst om 04:00 op 10 oktober 2019 door Tussendoor

Anw-uitkering eindigt van rechtswege

De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden onder omstandigheden recht op een uitkering. De nabestaandenuitkering eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder pensioengerechtigde leeftijd verstaat de Anw de leeftijd waarop iemand volgens de AOW recht heeft op een uitkering. Volgens de Centrale Raad van Beroep mag de Sociale Verzekeringsbank een Anw-uitkering stopzetten op het moment waarop de nabestaande de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De Anw-uitkering hoeft niet door te lopen omdat de nabestaande nog geen aanvraag om een AOW-pensioen te ontvangen heeft ingediend.

Sociale verzekeringen van Anema

05 juni 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 lees meer

06 mei 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag