Geplaatst om 04:00 op 24 oktober 2019 door Tussendoor

Nota van wijziging wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 bevat overgangsrecht voor de bpm. Dat overgangsrecht heeft betrekking op een op of na 1 juli 2020 geregistreerde nieuwe personenauto waarvan de CO2-uitstoot uitsluitend met de NEDC-testmethode is gemeten. In dat geval zijn de tarieven van toepassing die golden op de datum van eerste toelating van die personenauto.

Mogelijk worden nieuwe auto’s geregistreerd met als datum van eerste toelating 1 juli 2020 of later waarvan de CO2-uitstoot uitsluitend is vastgesteld volgens de NEDC-testmethode. De huidige formulering van het overgangsrecht leidt dan tot een ongelijke behandeling ten opzichte van nieuwe auto’s waarvan de bpm wordt berekend op grond van de CO2-uitstoot volgens de WLTP-testmethode. Om die reden wordt voorgesteld de tekst van de overgangsregeling te wijzigen, waardoor geen ongelijke behandeling kan optreden.

Verder wordt voorgesteld te regelen dat bij gebruikte voertuigen waarvan de uitstoot is gemeten met de NEDC-testmethode niet de gewijzigde tarieven kunnen worden toegepast die behoren bij voertuigen waarvan de uitstoot is vastgesteld volgens de WLTP-testmethode. Voor een gebruikt motorrijtuig dat met beide methodes is getest, kunnen zowel de tarieven die zijn gebaseerd op de NEDC-testmethode als de tarieven die zijn gebaseerd op de WLTP-testmethode worden toegepast, mits die tarieven gelden na het tijdstip van ingebruikneming.

Belastingplan van Anema

31 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend die betrekking heeft op het lees meer

20 september 2018

FijnstoftoeslagPer 1 januari 2019 zou er een fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting worden lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag