Geplaatst om 04:00 op 31 oktober 2019 door Tussendoor

Premie Zvw over doorbetaald pensioen

De premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geheven als een inkomensafhankelijke bijdrage. In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of een pensioenuitkering geheel of gedeeltelijk behoorde tot het bijdrage-inkomen van de pensioengerechtigde. Een deel van de pensioenuitkering werd door het pensioenfonds rechtstreeks uitbetaald aan de ex-echtgenote van de pensioengerechtigde. Deze meende daarom dat hij uitsluitend over het hem toekomende deel de bijdrage Zvw verschuldigd was.

Volgens het hof behoorde de gehele pensioenuitkering tot het bijdrage-inkomen van de pensioengerechtigde. Op grond van het echtscheidingsconvenant kwam vanaf de datum van pensionering aan de ex-echtgenote toe hetgeen de pensioengerechtigde haar over de periode tot de echtscheiding uit hoofde van de pensioenverrekening op grond van het Boon-Van Loon-arrest is verschuldigd. Dat betekent volgens het hof dat de pensioengerechtigde gerechtigd is tot het pensioen en dient te worden aangemerkt als degene die de pensioenuitkeringen heeft genoten. De uitkeringen aan de ex-echtgenote komen voor de aangifte inkomstenbelasting wel in mindering op het inkomen, maar niet voor de bepaling van het bijdrage-inkomen voor de Zvw. Met persoonsgebonden aftrek wordt bij de bepaling van het bijdrage-inkomen geen rekening gehouden.

Sociale verzekeringen van Anema

07 november 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld lees meer

04 augustus 2022

In de Wet WIA is bepaald dat het UWV het tijdvak, waarover de werkgever het loon van een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag