Geplaatst om 04:00 op 07 november 2019 door Tussendoor

Genietingstijdstip loon

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden.

De vraag in een procedure was of de dga van een bv het hem toekomende loon had genoten. Door liquiditeitsproblemen had de bv het loon niet aan hem uitbetaald. Naar het oordeel van de rechtbank was het loon in ieder geval vorderbaar op grond van de overeenkomst tussen de bv en de dga. Verder was het loon inbaar omdat het verrekend had kunnen worden met de schuld die de dga had aan de bv. Omdat het loon zowel vorderbaar als inbaar was, heeft de dga het loon genoten en heeft de inspecteur het bedrag van het loon terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning van de dga gerekend. Hof Den Haag heeft in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank onderschreven.

Loonbelasting van Anema

28 mei 2019

Loon is een ruim begrip en omvat volgens de Wet op de loonbelasting alles wat uit een lees meer

09 maart 2018

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag