Geplaatst om 04:00 op 14 november 2019 door Tussendoor

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2019 is ingediend. Ontvoeging van een vennootschap per begin van het jaar kan wenselijk zijn als u verwacht de vennootschap in de loop van 2020 te verkopen of om een tariefvoordeel te behalen door de winst te splitsen over meerdere vennootschappen.

Eindejaarsactualiteiten van Anema

12 november 2020

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op lees meer

11 november 2021

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag