Geplaatst om 04:00 op 21 november 2019 door Tussendoor

Structurele verhoging zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming die is bedoeld om het voor huishoudens met lage inkomens en middeninkomens mogelijk te maken de nominale zorgpremie en het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering te betalen. Het kabinet heeft besloten dat de zorgtoeslag structureel wordt verhoogd. Dat wordt bereikt door de normpercentages van het drempelinkomen, die de hoogte van de normpremie bepalen, vanaf 2020 te verlagen. Deze normpercentages staan in het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag. De minister voor Medische Zorg heeft dat besluit gewijzigd. De afbouwpercentages, die in het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag zijn opgenomen, veranderen niet.

Toeslagen van Anema

04 januari 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per lees meer

08 augustus 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag