Geplaatst om 04:00 op 28 november 2019 door Tussendoor

Nota naar aanleiding verslag Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). De wijzigingen betreffen het verlengen van de werkingsduur van de wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd. De IOW is een vangnetregeling. Het kabinet wil de IOW nog één keer met vier jaren verlengen. De toetredingsleeftijd gaat omhoog naar 60 jaar en 4 maanden. De verhoging van de toetredingsleeftijd hangt samen met de stijging van de AOW-leeftijd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sociale verzekeringen van Anema

21 november 2019

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 lees meer

23 april 2020

De werkgever is verplicht het loon tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer gedurende 104 lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag