Geplaatst om 04:00 op 28 november 2019 door Tussendoor

Nota naar aanleiding verslag Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). De wijzigingen betreffen het verlengen van de werkingsduur van de wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd. De IOW is een vangnetregeling. Het kabinet wil de IOW nog één keer met vier jaren verlengen. De toetredingsleeftijd gaat omhoog naar 60 jaar en 4 maanden. De verhoging van de toetredingsleeftijd hangt samen met de stijging van de AOW-leeftijd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sociale verzekeringen van Anema

16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de lees meer

04 juni 2019

Inwoners van Nederland vallen van rechtswege onder de Zorgverzekeringswet. Op grond daarvan zijn zij lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag