Geplaatst om 04:00 op 28 november 2019 door Tussendoor

Nota naar aanleiding verslag Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). De wijzigingen betreffen het verlengen van de werkingsduur van de wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd. De IOW is een vangnetregeling. Het kabinet wil de IOW nog één keer met vier jaren verlengen. De toetredingsleeftijd gaat omhoog naar 60 jaar en 4 maanden. De verhoging van de toetredingsleeftijd hangt samen met de stijging van de AOW-leeftijd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sociale verzekeringen van Anema

02 december 2021

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de hoogte van de WW-premie afhankelijk lees meer

18 augustus 2022

De Centrale Raad van Beroep heeft de Sociale Verzekeringsbank in een uitspraak uit 2021 opgedragen lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag