Geplaatst om 04:00 op 28 november 2019 door Tussendoor

Onderzoek effecten Lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de effecten van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) op de arbeidsparticipatie. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125% van het wettelijk minimumloon. Uit het onderzoek blijkt dat de netto arbeidsparticipatie van het aantal werkenden op de loonniveaus na de invoering van het LIV in 2017 licht is gestegen. Het gaat om 3.000 tot 23.000 extra werkende personen. Het CPB verwachtte een toename van de netto arbeidsparticipatie van 7.000 banen. Het aantal banen tussen 100 en 125% van het wettelijk minimumloon is sinds de invoering van het LIV harder gestegen dan het totaal aantal banen.

Volgens de minister is er op basis van dit onderzoek geen aanleiding om aan te nemen dat werkgevers de lonen bewust laag houden om in aanmerking te komen voor het LIV. Ook betalen werkgevers niet vaker lonen tussen de 100 en 110% van het minimumloon om in aanmerking te komen voor het hoge LIV van € 2.000.

Sociale verzekeringen van Anema

26 september 2018

Met ingang van 2015 geldt dat de hoogte van de AOW-uitkering voor een gehuwde of samenwonende lees meer

05 maart 2020

Bij de beantwoording van de vraag of iemand onder de werknemersverzekeringswetten valt, is van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag