Geplaatst om 04:00 op 28 november 2019 door Tussendoor

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoge premie daalt van 6,95% naar 6,7%. Het hoge percentage is verschuldigd door inhoudingsplichtigen over het loon dat zij betalen. De lage premie daalt van 5,7% naar 5,45%. Het lage percentage geldt voor verzekeringsplichtigen zoals zelfstandigen en dga’s. Het maximale bijdrage-inkomen stijgt in 2020 van € 55.927 naar € 57.232.

Sociale verzekeringen van Anema

29 november 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. lees meer

25 juli 2018

De Wet financiering sociale verzekeringen biedt de mogelijkheid in bijzondere gevallen de opslag of lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag