Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Memorie van antwoord Belastingplan 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is het eigenlijke Belastingplan 2020. Opvallend is dat een groot deel van de gestelde vragen geen betrekking heeft op het Belastingplan, maar van een meer algemene strekking is. Ook de vragen die wel betrekking hebben op het Belastingplan zijn meer beleidsmatig dan inhoudelijk van aard. De memorie van antwoord levert geen nieuwe inzichten op.

Belastingplan van Anema

19 september 2019

Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting Een aangifte voor de vennootschapsbelasting is lees meer

19 december 2018

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 in de Eerste Kamer is gevraagd om het forfait voor de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag