Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Memorie van antwoord Belastingplan 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is het eigenlijke Belastingplan 2020. Opvallend is dat een groot deel van de gestelde vragen geen betrekking heeft op het Belastingplan, maar van een meer algemene strekking is. Ook de vragen die wel betrekking hebben op het Belastingplan zijn meer beleidsmatig dan inhoudelijk van aard. De memorie van antwoord levert geen nieuwe inzichten op.

Belastingplan van Anema

12 december 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. lees meer

01 november 2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag