Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Memorie van antwoord wetsvoorstel bronbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is het wetsvoorstel ter invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s. Dit wetsvoorstel moet op 1 januari 2021 in werking treden. De staatssecretaris deelt de opvatting van enkele vragenstellers dat een eenzijdige maatregel zoals de bronbelasting niet voorkomt dat andere landen de rol van Nederland zullen overnemen. Internationale belastingontwijking moet internationaal en gecoördineerd worden bestreden. Om te voorkomen dat Nederland blijft fungeren als toegangspoort naar laagbelastende jurisdicties, is er bewust voor gekozen de internationale ontwikkelingen niet af te wachten, maar dit wetsvoorstel in te dienen, aldus de staatssecretaris.

Het tarief van de bronbelasting komt overeen met het hoge Vpb-tarief. Daarvoor is gekozen om aan te sluiten bij een al in de Nederlandse winstsfeer bekend percentage. Door deze keuze is er geen voordeel te behalen met rente- en royaltybetalingen aan een laagbelastende jurisdictie, ook al zouden deze betalingen tegen het hoge Vpb-tarief aftrekbaar zijn.

Belastingplan van Anema

19 december 2018

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 in de Eerste Kamer is gevraagd om het forfait voor de lees meer

07 maart 2018

Bij de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld die geen lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag