Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Memorie van antwoord wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is het wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord. In antwoord op de vraag naar de planning voor de invoering van de CO2-heffing voor de industrie heeft de staatssecretaris gezegd dat het wetsvoorstel komend voorjaar in concept gereed moet zijn om het ter consultatie te leggen. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Het Klimaatakkoord bevat geen fiscale maatregelen voor het openbaar vervoer. Daarom bevat dit wetsvoorstel ook geen maatregelen voor die sector. Wel zijn in het kader van het Klimaatakkoord aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor zero-emissiebussen en worden extra fietsenstallingen bij stations geplaatst.

Belastingplan van Anema

21 november 2018

Bij de stemmingen over het pakket Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een aantal moties lees meer

19 september 2019

Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting Een aangifte voor de vennootschapsbelasting is lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag