Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Voorstel verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 28 november 2019 het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen te wijzigen aangenomen. Het wijzigingsvoorstel verlengt de duur van de wet en verhoogt de toetredingsleeftijd. Een amendement om de toetredingsleeftijd op 55 jaar te stellen is door de Kamer verworpen.

Sociale verzekeringen van Anema

14 juni 2018

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen lees meer

31 oktober 2019

De premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geheven als een inkomensafhankelijke bijdrage. In lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag