Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Voorstel verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 28 november 2019 het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen te wijzigen aangenomen. Het wijzigingsvoorstel verlengt de duur van de wet en verhoogt de toetredingsleeftijd. Een amendement om de toetredingsleeftijd op 55 jaar te stellen is door de Kamer verworpen.

Sociale verzekeringen van Anema

27 februari 2020

Op 1 mei 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking getreden. Deze wet moet lees meer

10 april 2019

Werkgevers betalen premies Zorgverzekeringswet over het loon van hun werknemers. Op het loon van een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag