Geplaatst om 04:00 op 12 december 2019 door Tussendoor

Nota n.a.v. verslag Wet bronbelasting 2021

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.

Ten aanzien van de Wet bronbelasting 2021 merkt de staatssecretaris op, dat een lichaam, dat op grond van de antimisbruikbepaling belastingplichtig is voor de bronbelasting, alleen in de heffing van de bronbelasting wordt betrokken voor zover sprake is van misbruik. Deze lichamen zijn geen bronbelasting verschuldigd over de rente- en royaltybetalingen waarbij geen sprake is van misbruik. Naar de mening van het kabinet houdt de antimisbruikbepaling geen verboden beperking van de vrijheid van vestiging in.

Belastingplan van Anema

07 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel lees meer

19 september 2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag