Geplaatst om 04:00 op 12 december 2019 door Tussendoor

Nota n.a.v. verslag Wet bronbelasting 2021

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.

Ten aanzien van de Wet bronbelasting 2021 merkt de staatssecretaris op, dat een lichaam, dat op grond van de antimisbruikbepaling belastingplichtig is voor de bronbelasting, alleen in de heffing van de bronbelasting wordt betrokken voor zover sprake is van misbruik. Deze lichamen zijn geen bronbelasting verschuldigd over de rente- en royaltybetalingen waarbij geen sprake is van misbruik. Naar de mening van het kabinet houdt de antimisbruikbepaling geen verboden beperking van de vrijheid van vestiging in.

Belastingplan van Anema

20 september 2018

De omvang van het wetsvoorstel overige fiscale maatregen (OFM) 2019 is dit jaar beperkter dan andere lees meer

01 november 2018

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag