Geplaatst om 04:00 op 12 december 2019 door Tussendoor

Nota n.a.v. verslag Wet bronbelasting 2021

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.

Ten aanzien van de Wet bronbelasting 2021 merkt de staatssecretaris op, dat een lichaam, dat op grond van de antimisbruikbepaling belastingplichtig is voor de bronbelasting, alleen in de heffing van de bronbelasting wordt betrokken voor zover sprake is van misbruik. Deze lichamen zijn geen bronbelasting verschuldigd over de rente- en royaltybetalingen waarbij geen sprake is van misbruik. Naar de mening van het kabinet houdt de antimisbruikbepaling geen verboden beperking van de vrijheid van vestiging in.

Belastingplan van Anema

19 september 2019

Zoals te doen gebruikelijk bevat het jaarlijkse Belastingplan een wetsvoorstel Overige fiscale lees meer

24 oktober 2019

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 bevat overgangsrecht voor de bpm. Dat lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag