Geplaatst om 04:00 op 12 december 2019 door Tussendoor

Nota n.a.v. verslag Wet bronbelasting 2021

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.

Ten aanzien van de Wet bronbelasting 2021 merkt de staatssecretaris op, dat een lichaam, dat op grond van de antimisbruikbepaling belastingplichtig is voor de bronbelasting, alleen in de heffing van de bronbelasting wordt betrokken voor zover sprake is van misbruik. Deze lichamen zijn geen bronbelasting verschuldigd over de rente- en royaltybetalingen waarbij geen sprake is van misbruik. Naar de mening van het kabinet houdt de antimisbruikbepaling geen verboden beperking van de vrijheid van vestiging in.

Belastingplan van Anema

01 november 2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet lees meer

20 september 2018

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag