Geplaatst om 04:00 op 19 december 2019 door Tussendoor

Moties debatten toeslagen

Bij de debatten in de Tweede Kamer over de misstanden bij de uitvoering van de toeslagenregelingen zijn diverse moties ingediend. De meest verstrekkende motie roept de regering op om de toeslagenregelingen af te schaffen en te vervangen door andere inkomensafhankelijke regelingen. De regering wordt gevraagd in het kader van het bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel met uitgewerkte alternatieven te komen.

Een andere motie strekt tot het instellen van een onafhankelijke instantie waar misstanden uit het verleden en heden met betrekking tot toeslagen effectief gemeld kunnen worden. In deze motie wordt verzocht om in de halfjaarlijkse voortgangsreportages over de Belastingdienst ook mededelingen op te nemen over gevonden misstanden en genomen maatregelen.

Toeslagen van Anema

04 januari 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per lees meer

26 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag