Geplaatst om 04:00 op 19 december 2019 door Tussendoor

Moties debatten toeslagen

Bij de debatten in de Tweede Kamer over de misstanden bij de uitvoering van de toeslagenregelingen zijn diverse moties ingediend. De meest verstrekkende motie roept de regering op om de toeslagenregelingen af te schaffen en te vervangen door andere inkomensafhankelijke regelingen. De regering wordt gevraagd in het kader van het bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel met uitgewerkte alternatieven te komen.

Een andere motie strekt tot het instellen van een onafhankelijke instantie waar misstanden uit het verleden en heden met betrekking tot toeslagen effectief gemeld kunnen worden. In deze motie wordt verzocht om in de halfjaarlijkse voortgangsreportages over de Belastingdienst ook mededelingen op te nemen over gevonden misstanden en genomen maatregelen.

Toeslagen van Anema

07 mei 2020

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad lees meer

11 juni 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag