Geplaatst om 04:00 op 09 januari 2020 door Tussendoor

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

  1. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde uurloon vastgesteld op € 10,29 en € 12,87.
  2. Het maximumbedrag van de transitievergoeding in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is veranderd van € 81.000 in € 83.000.

Sociale verzekeringen van Anema

31 oktober 2019

De premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geheven als een inkomensafhankelijke bijdrage. In lees meer

23 januari 2019

Ingezetenen zijn verzekerd voor de AOW. Een ingezetene is iemand die in Nederland woont. Waar iemand lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag