Geplaatst om 04:00 op 06 februari 2020 door Tussendoor

Evaluatie wettelijk minimumloon

Naar aanleiding van een evaluatie van het wettelijk minimumloon over de periode 2011-2018 komt er geen aanpassing van het minimumloon. Dat schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie blijkt dat het wettelijk minimumloon de ontwikkeling van de cao-contractlonen heeft bijgehouden en dat de koopkracht van werkenden met een minimumloon in de onderzochte periode is toegenomen. Het Centraal Planbureau doet nader onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten van aanpassing van het minimumloon. Het kabinet heeft het Centraal Planbureau gevraagd onderzoek te doen naar de bredere economische doorwerking van aanpassing van het minimumloon.

Arbeidsrecht van Anema

28 februari 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief lees meer

28 mei 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag