Geplaatst om 04:00 op 20 februari 2020 door Tussendoor

Onderzoek naar concurrentiebeding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar de werking van het concurrentiebeding. In dat onderzoek zal worden gekeken naar de mogelijkheid om extra voorwaarden te verbinden aan het concurrentiebeding. De afweging tussen het gerechtvaardigde belang van de werkgever bij bescherming van diens informatie en klantgegevens en het recht op vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer zal worden meegenomen in het onderzoek. Over de concrete invulling van het onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding wordt nog nagedacht.

Arbeidsrecht van Anema

05 september 2019

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De lees meer

01 oktober 2020

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar, in de maanden januari en juli, aangepast aan de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag