Geplaatst om 04:00 op 20 februari 2020 door Tussendoor

Onderzoek naar concurrentiebeding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar de werking van het concurrentiebeding. In dat onderzoek zal worden gekeken naar de mogelijkheid om extra voorwaarden te verbinden aan het concurrentiebeding. De afweging tussen het gerechtvaardigde belang van de werkgever bij bescherming van diens informatie en klantgegevens en het recht op vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer zal worden meegenomen in het onderzoek. Over de concrete invulling van het onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding wordt nog nagedacht.

Arbeidsrecht van Anema

09 april 2020

De Wet flexibel werken (Wfw) bepaalt dat een werknemer een verzoek kan doen om de arbeidsduur aan te lees meer

07 februari 2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag