Geplaatst om 04:00 op 19 maart 2020 door Tussendoor

Stichting van de Arbeid vraagt kabinet om maatregelen

De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers. In een brief aan het kabinet vraagt de stichting om een aantal maatregelen in verband met de coronacrisis. Het gaat om de volgende zaken: 

1.   Voorkomen dat de WW-rechten van werknemers worden verminderd door gebruik van de regeling voor werktijdverkorting.

2.            Aanpassing van de regelgeving van de werktijdverkorting waardoor ook bedrijven die indirect schade ondervinden van het coronavirus een beroep kunnen doen op de regeling.

3.            Verandering van het besluit bijstand zelfstandigen door geen rente te berekenen over de verstrekte leningen in het kader van deze regeling, voorschotten te verstrekken aan zzp’ers in acute nood en verkorting van de termijn waarbinnen een besluit op een aanvraag wordt genomen. 

4.            Oprichting van een Corona-noodfonds voor werkenden met een flexibel contract en om loondoorbetaling van werknemers in vaste dienst te garanderen. Dit fonds zou betaald moeten worden uit de algemene middelen.

5.            Compensatie van werkgevers via de regeling van de werktijdverkorting moet niet na zes weken maar al na twee weken plaatsvinden.

6.            Voor bedrijven die door de coronacrisis werknemers meer moeten laten werken moet de hoge WW-premie niet gelden als de verloonde uren de contractuele uren met meer dan 30% overstijgen.

7.            De extra kosten die mensen in de zorg maken door de coronacrisis, zoals extra kinderopvang, zouden moeten worden gecompenseerd.

Het kabinet heeft de oproep van de stichting ter harte genomen en inmiddels een pakket maatregelen gepubliceerd.

Algemeen van Anema

28 mei 2019

Momenteel moeten houders van belangen in beursgenoteerde vennootschappen hun belang melden bij de lees meer

19 juni 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Fiscale beleidsagenda 2019 naar de Tweede Kamer lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag