Geplaatst om 04:00 op 20 mei 2020 door Tussendoor

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland wonende ondernemers met een bedrijf in Nederland. De eerste groep komt in aanmerking voor ondersteuning in het levensonderhoud. De tweede groep komt in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal. De lening is rentedragend en bedraagt maximaal € 10.157. De rente op deze lening bedraagt 2% per jaar. De lening moet binnen drie jaar terugbetaald worden. Tot 1 januari 2021 hoeft niet afgelost te worden op de lening.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bij de uitbreiding van de Tozo met ondernemers in grenssituaties bekend dat hij één gemeente wilde aanwijzen waar deze groep de aanvraag kan indienen voor bedrijfskapitaal. Met ingang van 18 mei kunnen ondernemers die elders in de EU, de EER of in Zwitserland wonen en in Nederland hun bedrijf zich melden bij de gemeente Maastricht. Op de website van de gemeente Maastricht is een aanvraagformulier te vinden.

Corona update van Anema

16 juli 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona lees meer

18 maart 2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag