Geplaatst om 04:00 op 11 juni 2020 door Tussendoor

Aanpassing GO-regeling gepubliceerd

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies hebben een vervaldatum van 1 juli 2020. In het kader van de bestrijding van de coronacrisis is de garantstelling door de Nederlandse staat onder de GO verruimd en is besloten om de regeling te verlengen tot 1 april 2021. Het ontwerp van de wijzigingsregeling is op 20 april 2020 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse Staat krijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De GO geldt zowel voor MKB-bedrijven als voor grote bedrijven. Op grond van de GO kan de Nederlandse Staat garant kan staan voor door banken af te geven bankgaranties voor de nakoming van contractuele verplichtingen van een onderneming. Voor de garantstelling wordt een kostendekkende premie geheven. De openstellingsperiode van de GO is verlengd tot 31 december 2020.

Corona update van Anema

15 oktober 2020

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende lees meer

16 juli 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag