Geplaatst om 04:00 op 11 juni 2020 door Tussendoor

TOFA wordt ingevoerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er een tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) komt. 

Voorwaarde voor deelname aan de TOFA is dat een flexibele arbeidskracht in de maand februari ten minste € 400 bruto aan loon heeft verdiend. Eerder was sprake van een drempelbedrag van € 500 bruto. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand en geldt voor de maanden maart, april en mei. In een eerdere brief van de minister ging hij uit van een bedrag van € 600 per maand. Volgens de minister sluit de lagere tegemoetkoming beter aan bij het lagere drempelbedrag van € 400. Het is niet de bedoeling dat er een grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan zij voorheen verdienden. Mensen die in april meer verdienden dan € 550 bruto komen niet in aanmerking voor de TOFA.

De TOFA is een compensatie voor gederfd loon en wordt behandeld als loon uit vroegere dienstbetrekking. De TOFA vormt inkomen voor toeslagen. Het UWV zal in beginsel bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toepassen. Dit kan ertoe leiden dat mensen te zijner tijd inkomstenbelasting moeten betalen. 

Corona update van Anema

24 september 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor lees meer

14 oktober 2021

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag