Geplaatst om 04:00 op 18 juni 2020 door Tussendoor

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente. De wet treedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking.

Corona update van Anema

27 januari 2022

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de lees meer

25 januari 2021

TVL De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag