Geplaatst om 04:00 op 18 juni 2020 door Tussendoor

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente. De wet treedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking.

Corona update van Anema

23 april 2020

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar lees meer

11 februari 2021

De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verlenging van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag