Geplaatst om 04:00 op 02 juli 2020 door Tussendoor

Aanpassing tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

De bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) gepubliceerd in de Staatscourant. Aan de lijst met gedupeerde ondernemingen zijn exploitanten van een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum en vervaardigende ondernemingen met een fysieke winkel toegevoegd. Het gaat om ondernemers die zich bezighouden met de productie of het ontwerp van goederen en daarnaast met de directe verkoop hiervan aan consumenten in een winkel. De wijziging van de TOGS werkt terug tot en met 12 juni.

Corona update van Anema

01 juli 2021

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op lees meer

10 december 2020

De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) biedt mkb-ondernemingen in lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag