Geplaatst om 04:00 op 16 juli 2020 door Tussendoor

Handhaven verbod op verrekenen met minimumloon

Inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon zijn in beginsel niet toegestaan. De ondergrens voor verrekeningen met het loon is de beslagvrije voet indien deze hoger ligt dan het wettelijk minimumloon waar de werknemer recht op heeft. De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van door de schuldenaar verstrekte gegevens. De Inspectie SZW is de instantie die het verbod op verrekenen met het minimumloon moet controleren en handhaven. Omdat het zeer arbeidsintensief voor de Inspectie SZW is om de beslagvrije voet te berekenen, kiest de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervoor om bij de handhaving van het verrekenverbod het wettelijk minimumloon in alle gevallen als ondergrens voor verrekening te laten gelden. De daartoe benodigde wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is opgenomen in het wetsvoorstel verzamelwet SZW 2021. De staatssecretaris heeft de Inspectie SZW verzocht om tot de inwerkingtreding van de verzamelwet SZW 2021 bij de handhaving te anticiperen op de voorgestelde wijziging.

De staatssecretaris wijst er voor alle duidelijkheid op dat het voor de werkgever verboden is (en blijft) om met het loon te verrekenen onder de grens van de beslagvrije voet, ook als deze hoger is dan het wettelijk minimumloon.

Arbeidsrecht van Anema

24 januari 2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond lees meer

13 februari 2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag