Geplaatst om 04:00 op 03 september 2020 door Tussendoor

Uitbreiding doelgroep TVL

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) gewijzigd. De wijziging betreft een uitbreiding van de doelgroep met ondernemingen in de recreatieve vliegsector. De SBI-code van deze groep ondernemingen is 51.10.

Het betreft ondernemers zoals luchtballonvaarders en aanbieders van rondvluchten in sportvliegtuigen of helikopters. Ook deze ondernemers zijn direct getroffen door de 1,5-metereis en het verbod op bijeenkomsten. Ondernemers uit de recreatieve vliegsector moeten bij hun aanvraag voor de TVL een de-minimisverklaring inzake staatssteun afgeven. De gewijzigde regeling is op 20 augustus in werking getreden.

Corona update van Anema

18 maart 2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een lees meer

24 december 2020

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag