Geplaatst om 04:00 op 10 september 2020 door Tussendoor

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten hebben betrekking op Rijnvarenden die in dienst zijn bij een in Luxemburg gevestigde werkgever en die op grond van de Rijnvarendenovereenkomst sociaal verzekerd zijn in Nederland. De werkgever heeft niet de Nederlandse maar de Luxemburgse premies volksverzekeringen op het loon ingehouden.

De Hoge Raad heeft de Nederlandse premieplicht van de Rijnvarenden en de bevoegdheid van de Belastingdienst om premies volksverzekeringen te heffen bevestigd. Er is geen rechtsgrond om bij de heffing rekening te houden met de onverschuldigd betaalde premies in Luxemburg. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris achten het onwenselijk dat Luxemburg niet meewerkt aan het terugvorderen van onverschuldigd betaalde Luxemburgse premies. De staatssecretaris heeft toegezegd dat tot nader bericht bij de Rijnvarenden in kwestie geen invorderingsmaatregelen worden getroffen voor de premies.

Nederland wil de praktijk van premieshoppen zoveel mogelijk beëindigen en onjuiste inhoudingen voorkomen. Met Luxemburg wordt overleg gevoerd over betere en snellere gegevensuitwisseling. De staatssecretaris zal dit onderwerp agenderen in de Rijnvaartcommissie tijdens het Nederlandse voorzitterschap van deze commissie in 2021.

Sociale verzekeringen van Anema

25 juli 2018

De Wet financiering sociale verzekeringen biedt de mogelijkheid in bijzondere gevallen de opslag of lees meer

03 april 2019

In 2017 is in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag