Geplaatst om 04:00 op 01 oktober 2020 door Tussendoor

Wetsvoorstel indexering minimumloon ter consultatie gepubliceerd

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar, in de maanden januari en juli, aangepast aan de gemiddelde stijging van de contractlonen. In de loop der jaren is het wettelijk minimumloon steeds minder waard geworden ten opzichte van het gemiddelde loon. In 1976 bedroeg het minimumloon ongeveer 68% van het gemiddelde loon. Dat is gedaald tot 43%. Het gemiddelde loon is tussen 1969 en 2019 gestegen met 875%, terwijl het minimumloon in diezelfde periode met 462% is gestegen. Een voorstel om de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aan te passen is ter consultatie gelegd en gepubliceerd op www.overheid.nl. Volgens de opsteller van het wetsvoorstel is de relatieve achteruitgang van het minimumloon een ongewenst effect van de oorspronkelijke wet. Daarom wordt voorgesteld dat de aanpassing van het minimumloon niet alleen gekoppeld is aan de ontwikkeling van de contractloonstijging, maar ook aan de gemiddelde loonstijging. Dat gebeurt door jaarlijks in juli het minimumloon extra te laten stijgen met de stijging van het gemiddelde loon over de voorafgaande vijf jaar, voor zover deze stijging meer bedraagt dan de ontwikkeling van de contractlonen. Eventuele dalingen van het gemiddelde loon worden niet meegenomen om de achterstand van het minimumloon in te lopen. Mocht het minimumloon meer dan 60% van het gemiddelde loon bedragen, dan blijft de extra correctie achterwege.

Reacties op het voorstel kunnen tot 28 oktober 2020 worden ingediend op https://www.internetconsultatie.nl/indexeringminimumloon.

Arbeidsrecht van Anema

06 maart 2019

Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de lees meer

19 maart 2020

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag