Geplaatst om 04:00 op 15 oktober 2020 door Tussendoor

Verhoging kindgebonden budget 2021

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke regeling. De hoogte van het bedrag aan kindgebonden budget dat een huishouden ontvangt, hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen, de hoogte van het inkomen en het vermogen en het type huishouding. De bedragen per kind zijn vanaf het derde kind lager dan de bedragen voor de eerste twee kinderen. Het maximumbedrag vanaf het derde kind wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 297 naar € 919 per jaar.

De verhoging van het maximumbedrag van het kindgebonden budget vanaf het derde kind vindt plaats nadat de bedragen van het kindgebonden budget uit 2020 geïndexeerd zijn met de tabelcorrectiefactor. Voor 2021 bedraagt deze 1,6%.

Maximumbedragen voor kinderen jonger dan 12 jaar

 Aantal kinderen <12 jaar

 bedrag per jaar in 2020

 bedrag per jaar in 2021

 1

 € 1.185

 € 1.204

 2

 € 2.190

 € 2.226

 3

 € 2.487

 € 3.145

 4 en meer

 € 2.487 + € 297 per kind vanaf het vierde kind

 € 3.145 + € 919 per kind vanaf het vierde kind

Toeslagen van Anema

22 oktober 2020

De maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 zijn definitief vastgesteld. De lees meer

09 december 2021

Het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag