Geplaatst om 04:00 op 15 oktober 2020 door Tussendoor

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze regeling zou op 31 december 2020 aflopen, maar wordt met drie maanden verlengd tot en met 31 maart. Verlenging biedt de ruimte om te bezien of formele verlenging na 1 april 2021 noodzakelijk is en om hiervoor goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie. De staatssecretaris van Financiën informeert de Europese Commissie over het voornemen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de maatregel te verlengen met drie maanden.

Corona update van Anema

19 augustus 2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal van 2021 lees meer

04 maart 2021

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag