Geplaatst om 04:00 op 12 november 2020 door Tussendoor

Vraag middeling aan

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende kalenderjaren worden gemiddeld, waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil tussen de eerder berekende belasting en de herrekende belasting, verminderd met een drempelbedrag van € 545, wordt op verzoek teruggegeven. Een verzoek om toepassing van de middelingsregeling moet binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie kalenderjaren van het middelingstijdvak definitief vaststaat bij de Belastingdienst worden ingediend. Als het verzoek later wordt ingediend hoeft de Belastingdienst het verzoek niet in behandeling te nemen. Kalenderjaren die eenmaal in een middeling zijn betrokken kunnen niet in een ander middelingsverzoek worden betrokken, tenzij een eerdere middelingsteruggaaf ongedaan is gemaakt.

Eindejaarsactualiteiten van Anema

12 november 2020

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen lees meer

14 november 2019

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag