Geplaatst om 04:00 op 03 december 2020 door Tussendoor

Premies Zorgverzekeringswet 2021

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over het loon van zijn werknemers bedraagt 7%. Voor anderen, zoals zelfstandigen en dga’s, bedraagt de premie 5,75%. In beide gevallen betekent dat een stijging van 0,3 procentpunt. Het maximumbijdrage-inkomen bedraagt in 2021 € 58.311. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Sociale verzekeringen van Anema

24 juni 2021

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te lees meer

06 december 2017

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag