Geplaatst om 04:00 op 03 december 2020 door Tussendoor

Premies Zorgverzekeringswet 2021

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over het loon van zijn werknemers bedraagt 7%. Voor anderen, zoals zelfstandigen en dga’s, bedraagt de premie 5,75%. In beide gevallen betekent dat een stijging van 0,3 procentpunt. Het maximumbijdrage-inkomen bedraagt in 2021 € 58.311. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Sociale verzekeringen van Anema

07 november 2019

De premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor startende werkgevers wordt per 1 januari lees meer

17 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de uitwerking lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag