Geplaatst om 04:00 op 11 februari 2021 door Tussendoor

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot een bedrag gelijk aan het gebruteerde netto-ouderdomspensioen per maand volgens de Algemene Ouderdomswet. In verband met de indexeringsvoorschriften is het aanvankelijk in de wet opgenomen bedrag van € 1.767 vervangen door € 1.847.

Loonbelasting van Anema

12 september 2018

De werkkostenregeling is de huidige systematiek van fiscale behandeling van vergoedingen en lees meer

10 mei 2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt verondersteld dat dit lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag