Geplaatst om 04:00 op 11 februari 2021 door Tussendoor

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot een bedrag gelijk aan het gebruteerde netto-ouderdomspensioen per maand volgens de Algemene Ouderdomswet. In verband met de indexeringsvoorschriften is het aanvankelijk in de wet opgenomen bedrag van € 1.767 vervangen door € 1.847.

Loonbelasting van Anema

28 mei 2019

Loon is een ruim begrip en omvat volgens de Wet op de loonbelasting alles wat uit een lees meer

15 februari 2018

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag