Geplaatst om 04:00 op 11 februari 2021 door Tussendoor

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot een bedrag gelijk aan het gebruteerde netto-ouderdomspensioen per maand volgens de Algemene Ouderdomswet. In verband met de indexeringsvoorschriften is het aanvankelijk in de wet opgenomen bedrag van € 1.767 vervangen door € 1.847.

Loonbelasting van Anema

01 augustus 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde lees meer

29 april 2021

Op grond van de Wet op de loonbelasting wordt het loon van een werknemer met een aanmerkelijk belang lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag