Geplaatst om 04:00 op 11 februari 2021 door Tussendoor

Urennorm kinderopvangtoeslag 2020 gewijzigd

Het Besluit kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2020 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op werkende ouders die aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. 140% van de gewerkte uren komt in aanmerking bij dag- en gastouderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Voor kinderen die de leeftijd hebben voor de basisschool komt 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Er geldt een maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand. De normen van 140% en 70% worden voor 2020 losgelaten. Werkende ouders komen per gewerkte kalendermaand voor ten hoogste 230 uren kinderopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De aanpassing houdt verband met de sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus.

Toeslagen van Anema

08 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget lees meer

26 september 2019

In het voorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag