Geplaatst om 04:00 op 27 mei 2021 door Tussendoor

Vertragingen bij herbeoordeling TVL-aanvragen

De staatssecretaris van EZK heeft, mede namens de minister van SZW, Kamervragen beantwoord over vertragingen bij de herbeoordeling van TVL-aanvragen. Naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden ongegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de afwijzing van een TVL-aanvraag opnieuw beoordeeld. Het betreft aanvragen die zijn afgewezen op grond van de SBI-code van de aanvrager. Van de herbeoordelingen is 97,5% inmiddels uitgevoerd. Bezwaarschriften over SBI-codes kunnen nog steeds worden ingediend bij RVO.nl. Deze krijgen een reguliere beoordeling in de bezwaarprocedure. RVO.nl handelt ca. 90% van de bezwaren binnen de wettelijke beslistermijn van maximaal 12 weken af. Volgens de staatssecretaris heeft RVO.nl het systeem aangepast, zodat een ondernemer bij het invullen van het aanvraagformulier voor de TVL de juiste SBI-code te zien krijgt.

Corona update van Anema

29 april 2021

De staatssecretaris van Financi√čn heeft het besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Dit lees meer

03 juni 2021

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag