Geplaatst om 04:00 op 08 juli 2021 door Tussendoor

Verlenging corona-afspraken België over grensarbeid

Nederland en België hebben de overeenkomst over de behandeling van grensarbeiders tijdens de coronacrisis verlengd tot en met 30 september 2021. Op grond van deze overeenkomst worden thuiswerkdagen van grensarbeiders onder voorwaarden aangemerkt als werkdagen in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking normaliter uitoefent. Als een werknemer vanwege de coronacrisis thuis blijft zonder te werken, wordt de verdeling van de heffingsrechten gebaseerd op de verhouding van dagen gewerkt in de werkstaat/totaal gewerkte dagen als wanneer de werknemer niet thuis zou hebben gewerkt.

Corona update van Anema

24 december 2020

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule lees meer

04 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag