Geplaatst om 04:00 op 08 juli 2021 door Tussendoor

Verlenging corona-afspraken België over grensarbeid

Nederland en België hebben de overeenkomst over de behandeling van grensarbeiders tijdens de coronacrisis verlengd tot en met 30 september 2021. Op grond van deze overeenkomst worden thuiswerkdagen van grensarbeiders onder voorwaarden aangemerkt als werkdagen in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking normaliter uitoefent. Als een werknemer vanwege de coronacrisis thuis blijft zonder te werken, wordt de verdeling van de heffingsrechten gebaseerd op de verhouding van dagen gewerkt in de werkstaat/totaal gewerkte dagen als wanneer de werknemer niet thuis zou hebben gewerkt.

Corona update van Anema

20 mei 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft lees meer

24 september 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag