Geplaatst om 04:00 op 26 augustus 2021 door Tussendoor

TVL-regeling derde kwartaal 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de TVL-regeling voor het derde kwartaal van 2021 gepubliceerd. In brieven aan de Tweede Kamer van 27 mei en 29 juni 2021 is de voortzetting van de TVL in het derde kwartaal aangekondigd. De enige wijziging ten opzichte van de regeling voor het tweede kwartaal is de verlaging van het maximumsubsidiebedrag voor grote ondernemingen naar € 600.000 per groep. Dat is gelijk aan het bedrag dat gold in het eerste kwartaal van 2021. De verhoging in het tweede kwartaal was eenmalig en bedoeld om ook grote ondernemingen de mogelijkheid te geven reeds vanaf het tweede kwartaal subsidie te ontvangen tot aan het staatssteunplafond van € 1,8 miljoen per groep.

Vanwege het staatssteunkarakter is de regeling door de Europese Commissie beoordeeld en goedgekeurd. De goedkeuring betreft het verlenen van de subsidie en de vrijstelling van deze subsidie van belastingheffing.

Corona update van Anema

24 december 2020

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de lees meer

07 oktober 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag