Geplaatst om 04:00 op 07 oktober 2021 door Tussendoor

Regeling TVL aangepast

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten gewijzigd. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht de SBI-code 47.77 opgenomen in de begripsomschrijving ‘onderneming in de detailhandel’. Deze wijziging heeft betrekking op de opslag gesloten detailhandel in verband met voorraadverliezen, die werd verstrekt in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Ten tweede is de uiterste datum, waarop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 moet zijn ingediend, aangepast van 1 oktober naar 12 november 2021. De aanpassing geldt voor het mkb en voor grote bedrijven.

Corona update van Anema

11 juni 2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit tot wijziging van de Regeling lees meer

08 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag