Geplaatst om 04:00 op 09 december 2021 door Tussendoor

Maximumbedragen kindgebonden budget 2022

Het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd met € 70 per jaar. De verhoging geldt vanaf het tweede kind. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat de bedragen van het kindgebonden budget dalen naarmate het inkomen van de ouders hoger is.

Maximumbedragen kindgebonden budget (in euro per jaar)

Aantal kinderen onder 12 jaar Bedrag 2021 Bedrag 2022
  1   1.204   1.220
  2   2.226   2.326
  3   3.145   3.327
  4 en meer   3.145 + 919   3.327 + 1.001

Het extra bedrag geldt voor ieder kind vanaf het vierde.

Toeslagen van Anema

08 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget lees meer

28 november 2019

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW in behandeling. Er is door de Kamer een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag