Geplaatst om 04:00 op 13 januari 2022 door Tussendoor

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter onderbouwing van die bijzondere deskundigheid geldt een salarisnorm, waaraan de werknemer moet voldoen. De 30%-regeling houdt in dat 30% van de som van het salaris en de vergoeding voor extra kosten voor verblijf buiten het land van herkomst onbelast mag worden betaald.

Aan de salarisnorm moet worden voldaan op het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Met een variabel deel van de beloning wordt geen rekening gehouden vanwege de onzekerheid daarvan. Het achteraf aanpassen van de arbeidsovereenkomst, waardoor het vaste salaris wel voldoet aan de salarisnorm, heeft niet tot gevolg dat de 30%-regeling alsnog kan worden toegepast omdat het toetsmoment voor de hoogte van het salaris al verstreken is.

Loonbelasting van Anema

03 juli 2019

Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap als hij 5% of meer van de aandelen in de lees meer

21 september 2017

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA) verplicht lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag