Geplaatst om 04:00 op 09 juni 2022 door Tussendoor

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 ingediend

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen waarvan wenselijk is dat ze per 1 januari 2023 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

 • codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten;
 • enkele technische verbeteringen in de Wet op de dividendbelasting 1965;
 • voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van de belastingaanslag;
 • invoering van een wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding;
 • afschaffing van de betalingskorting voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting;
 • betalingsvordering lokale belastingen;
 • rentestop naheffingsaanslag;
 • maatwerk belastingrente;
 • versterken van de rechtsbescherming bij de onderlinge overlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag;
 • verlenging en uniformering van bepaalde termijnen bij vereenvoudigd derdenbeslag;
 • tegemoetkoming voor schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap;
 • enkele wijzigingen in de Belastingwet BES ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip; en
 • enkele meer technische maatregelen.

Algemeen van Anema

28 mei 2019

Momenteel moeten houders van belangen in beursgenoteerde vennootschappen hun belang melden bij de lees meer

13 september 2018

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag