KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 01 december 2022 door ND-ICT Beheer

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen.

Volgens het Hof van Justitie EU rechtvaardigt de Europese anti-witwasrichtlijn een ernstige inmenging in de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. Toegang van het publiek tot informatie over UBO’s kan bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de anti-witwasrichtlijn. De bepaling in die richtlijn, op grond waarvan iedereen toegang moet krijgen tot UBO-informatie, gaat echter te ver en is volgens het Hof van Justitie EU ongeldig.

De minister treedt in overleg met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen uit het UBO-register nog mogelijk zijn. De uitspraak van het Hof van Justitie EU heeft geen gevolgen voor de verplichting om UBO’s te registreren.

Algemeen van Anema

28 mei 2019

Momenteel moeten houders van belangen in beursgenoteerde vennootschappen hun belang melden bij de lees meer

12 juli 2018

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag