Geplaatst om 04:00 op 09 februari 2023 door Tussendoor

Afkoopgrens klein pensioen

Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in de Pensioenwet en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De afkoopgrens wordt ieder jaar aangepast aan de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI). Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de afkoopgrens voor een klein pensioen € 594,89.

Sociale verzekeringen van Anema

29 november 2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie lees meer

28 oktober 2021

De staatssecretaris van SZW heeft Kamervragen over het aanvragen van loonkostenvoordelen (LKV) door lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag