Toeslagen van Anema

03 maart 2022

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat als strekking heeft het niet-indexeren lees meer

16 december 2021

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Boven een bepaald lees meer

09 december 2021

Het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd lees meer

04 november 2021

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financi√čn aangekondigd met een lees meer

14 oktober 2021

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat lees meer

07 oktober 2021

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 lees meer

30 september 2021

De staatssecretaris van SZW heeft een aanpassing van de regeling van het kindgebonden budget lees meer

08 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang lees meer

27 mei 2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar lees meer

25 maart 2021

In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aanvullende maatregelen lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag